BREDASDORP GEMEENTE UITREIK
Die Uitreikbediening wil graag dat elke lidmaat omgee en uitreik, gaan na jou bure, jou werksplek, jou vriende, jou gemeenskap en die wêreld. Om te gaan ... moet jy geroep word en dit begin by ‘n ontmoeting met die lewende God.

Sy kinders het reeds daardie ontmoeting en is geroep om in hierdie wêreld te wees, maar anders as hierdie wêreld.  Daar is verskeie bedieninge waar ons gemeente betrokke is en graag “anders as hierdie wêreld wil wees”.

“As Ek, wat julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.” Joh 13 vers 14 -15

Ds. Braam Coetzee - 082 772 3473
Dalene Steyn - 076 181 7039 

Plakkerskamp: Elke Sondagmiddag word daar Sondagskool gehou in die klein sink kerkie. Hoe vroeër kinders blootgestel word aan die Evangelie, hoe makliker glo hulle.
Jacoba Hoffman - 073 390 2713

Msinga-uitreik: Evangelisasie uitreik na Kwa-Zulu Natal.  Jaarliks vind hierdie uitreik plaas die eerste week in die Junie skoolvakansie. Hierdie projek poog om mense handvaardigheid, bou/instandhoudings opleiding te  gee om selfversorgend te wees. Opleiding vir die kerkleiers en die jeugbedieining speel ʼn belangrike rol.
Dalene Steyn - 076 181 7039

Cotahuasi, Peru: Stephan en Corné Walters werk diep in die Andesberge in die suide van Peru, om die verlorenes te vertel wie Jesus is en wat Hy vir mense doen.
David Brits - 082 443 5463

Geopende Deure: Fokus op die vervolgde kerk. Deur maandeliks inligting van hulle te ontvang, bly ons in kontak deur ons gebede.
Santa Brits - 082 359 9110

Japan: Tobie en Annelie de Wet en Stephan en Carina van der Watt se bediening in Tokushima. Die bediening se uitdaging lê daarin om die Japanese geestelike leiers op te lei om voort te gaan met die bediening asook lidmate te versterk.

Kom VAT hande

Kontak ons

Kerk fisieke adres - Kerkstraat
Kantoor fisieke adres – Dirkie Uysstraat 4, Bredasdorp
Posbus 98, BREDASDORP, 7280

Tel/Faks: 028 424 1340

Epos: kantoor@bredasdorpgemeente.co.za

Gemeente Leraars

Ds Braam Coetzee 082 772 3473
Ds Stan Voges
Ds Cornie van der Merwe
Ds Arné Leuvennink

Uitreik Bedienings

Meerkatte: Jannie van Zyl 072 256 5191