BARMHARTIGHEID
"Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges." Galasiers 6:9-10

Voorsitter – Schalk de Jager - 083 230 4043

Noodspens:  Kruideniersware word versprei van behoeftige gesinne in die gemeenskap, soos gereël deur maatskaplike werkers.

Kinderpakkies:  Toiletware vir behoeftige kinders in die gemeenskap.

Herberg Kinderhuis:  14 seuns word eenmalig in eerste kwartaal geborg deur lidmate.

CAD:  Ondersteuning tydens twee weeklikse byeenkomste vir gerehabiliteerde alkoholiste.

Kopie in 'n slopie:  Volgehoue breekware, linne, en enige artikels vir 'n bemagtigingsprojek vir behoeftige vroue in die landelike areas.

Suideroord:  Volgehoue vrywilligers help met take soos, voer, vervoer en uitstoot in rystoele.  Borg 'n behoeftige ouma/oupa.

Kerspakkies:  Jaarliks met Kersfees vir behoeftige gesinne. 

Kom VAT hande

Kontak ons

Kerk fisieke adres - Kerkstraat
Kantoor fisieke adres – Dirkie Uysstraat 4, Bredasdorp
Posbus 98, BREDASDORP, 7280

Tel/Faks: 028 424 1340

Epos: kantoor@bredasdorpgemeente.co.za

Gemeente Leraars

Ds Braam Coetzee 082 772 3473
Ds Stan Voges
Ds Cornie van der Merwe
Ds Arné Leuvennink

Uitreik Bedienings

Meerkatte: Jannie van Zyl 072 256 5191