ONS GEMEENTE
Die Gemeente Bediening bestuur die geestelike groei, kursusse, Pinkster en al die ander aksies in die gemeente. "Ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe.

Hy is immers die hoof en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas bymekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde." Efesiers 4:15

Voorsitter: Santa Brits - 082 359 9110 

Streeks leiers:  Sien om na die besoeke en versorging van die wyke.

Erediensbedienaars:  Die bediening by die deure en tydens die eredienste.  

Gebedsbediening:  Voorbidding en gebedsversoeke.

Voorsang:  Alle voorsang vir al die eredienste. 

Pastoraat:  Die geestelike versorging van lidmate in nood.

Omgeegroepe:  Die onderlinge versorging deur gebed en bybelstudie.

Mannebediening:  Rooivlei en Vrydgaoggende.

Kom VAT hande

Kontak ons

Kerk fisieke adres - Kerkstraat
Kantoor fisieke adres – Dirkie Uysstraat 4, Bredasdorp
Posbus 98, BREDASDORP, 7280

Tel/Faks: 028 424 1340

Epos: kantoor@bredasdorpgemeente.co.za

Gemeente Leraars

Ds Braam Coetzee 082 772 3473
Ds Stan Voges
Ds Cornie van der Merwe
Ds Arné Leuvennink

Uitreik Bedienings

Meerkatte: Jannie van Zyl 072 256 5191