ONS JEUG IN BREDASDORP
Vestig jou kind se Godsbegrip. Van 2-jariges tot Graad 11. Van geloofsopvoeding tot geloofsekerheid. “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle." Lukas 18:16

Jeugleraar: Ds. Braam Coetzee - 082 772 3473
Voorsitter: Beulah Erasmus - 082 4856519

Diensterreine:
Kleuterkerk 2-6 jariges (Voorskools)
Hier vestig ons u kind se Godsbegrip. Hierdie is baie meer as net ‘n oppasdiens.
Tyd: 9:30 tot 10:30 in Meulhuis
René O’Ehley - 082 378 7555

Geloofsopvoeding in Kerksaal/Meulhuis (Graad 1 - 6)
Jeugkampus elke tweede Sondag. Na die erediensgedeelte beweeg kinders na hul klasse in die Meulhuis waar geloofsopvoeding aangebied word deur volwassenes.
Tyd: 9:30 tot 10:30 in kerksaal/Meulhuis. Sien almanak vir datums.

Jeugkampus/geloofsopvoeding (Graad 7 tot 12)
Sondagoggende in kerksaal 09:30
Die jeugkampus is ’n plek van aanbidding, saamkuier en dien, om so ’n verskil te maak in mekaar en ander se lewens. Sien almanak vir datums.

Belydenisjaar en geloofsopvoeding (Graad 11) 
Elke Sondag na die erediens in die Kleinsaal.
Hierdie is die finale jaar van jou kind se geloofopvoeding.

Koshuisbediening – Elke Woensdagaand om 19:00

Kampe
Leier 1000 Kamp
 – Graad 10 te Wortelgat
Hier word leiereienskappe vir jou kind gevestig wat hom/haar kan help om volwasse te wees vir die res van hul lewe.
Datum: 25-27 Januarie 2013
Vertrek 16:00 en terug  om 11:00
Koste: R300 per kind
Ouers – Hierdie is ’n moet vir elke kind.

Belydeniskamp – Graad 11 te Wortelgat
Datum: 25-27 Oktober 2013
Vertrek: 16:00 terug 11:00
Koste: R300 per kind
Hierdie is jou tiener se finale afronding rondom belydenis en praktykjaar, dus verpligtend.

Skoolverwisselingskamp - Graad 7 te Uiljennes
Datum: 30 November - 3 Desember 2012
Koste: R420
Vertrek: 11:00 terug 11:00
Belangrikste kamp van jou tiener se lewe.
Hier word jou tiener se geloofsekerheid vasgemaak.

Na-Sorgsentrum – VG Kerksaal Graad 1-7  (Uitreik na ons gemeenskap)
Maandae tot Donderdae van 14:15 tot 17:00
Venessa - 072 075 4118 & Florida - 078 034 8266
As jy hier graag betrokke wil raak en ’n verskil maak kontak Ds. Braam

Kom VAT hande

Kontak ons

Kerk fisieke adres - Kerkstraat
Kantoor fisieke adres – Dirkie Uysstraat 4, Bredasdorp
Posbus 98, BREDASDORP, 7280

Tel/Faks: 028 424 1340

Epos: kantoor@bredasdorpgemeente.co.za

Gemeente Leraars

Ds Braam Coetzee 082 772 3473
Ds Stan Voges
Ds Cornie van der Merwe
Ds Arné Leuvennink

Uitreik Bedienings

Meerkatte: Jannie van Zyl 072 256 5191